Download

A. Plugin Giải pháp tiếp thị liên kết dành cho gói LITE trở lên

Link tải về TẠI ĐÂY

B. 15 addons cơ bản dành cho thành viên LITE trở lên

Chú ý: Phải cài plugin Tiếp thị liên kết trước để có thể sử dụng được các addon này.

Danh sách 15 addons:

 • affiliatewp-affiliate-area-shortcodes.latest-stable.zip
 • affiliatewp-affiliate-area-tabs.latest-stable.zip
 • affiliatewp-affiliate-info.latest-stable.zip
 • affiliatewp-affiliate-product-rates.latest-stable.zip
 • affiliatewp-allow-own-referrals.latest-stable.zip
 • affiliatewp-allowed-products.latest-stable.zip
 • affiliatewp-checkout-referrals.latest-stable.zip
 • affiliatewp-external-referral-links.latest-stable.zip
 • affiliatewp-force-pending-referrals.latest-stable.zip
 • affiliatewp-leaderboard.latest-stable.zip
 • affiliatewp-order-details-for-affiliates.latest-stable.zip
 • affiliatewp-show-affiliate-coupons.latest-stable.zip
 • affiliatewp-sign-up-bonus.latest-stable.zip
 • affiliatewp-store-credit.latest-stable.zip
 • affiliatewp-woocommerce-redirect-affiliates.latest-stable.zip
Link tải 15 addons về TẠI ĐÂY.

C. 14 addons nâng cao dành cho thành viên PRO trở lên

Chú ý: Phải cài plugin Tiếp thị liên kết trước để có thể sử dụng được các addon này.

D. Chức năng đa cấp MLM dành cho thành viên ADVANCE trở lên

Chú ý: Phải cài plugin Tiếp thị liên kết trước để có thể sử dụng được addon này.

Click vào addon MLM để tải về.

E. Các plugin tăng sức mạnh website (chỉ dành cho thành viên ULTIMATE)

Chú ý: Đây là các plugin độc lập với giải pháp tiếp thị liên kết nên có thể cài đặt vào WordPress theme như bình thường.

Call Now Button