Hướng Dẫn Cài Đặt Affiliate Plugin

1. Hướng dẫn tải và cài đặt:

2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cấu hình cơ bản:

3. Cấu hình tiếng Việt:

Bạn thực hiện các bước sau để hỗ trợ tiếng Việt chuẩn cho plugin.

  • Tải file ngôn ngữ tại đây
  • Sau khi giải nén, có 2 file: affiliate-wp-vi.mo (file dịch tiếng Việt chuẩn của giải pháp tiếp thị liên kết) và affiliatewp-multi-level-affiliates-vi.mo (file tiếng Việt của chức năng MLM)
  • Sử dụng công cụ quản lý File Manager trên hosting để copy 2 file này vào thư mục sau:

ten-mien-website.com/wp-content/languages/plugins

Hình ảnh sau khi copy xong như sau:

 

 

Call Now Button